Okel

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN

OKEL er opplæringskontor for elektriker- og telekommunikasjonsmontørfaget. Vi administrerer for tiden ca. 380 lærekontrakter i samarbeid med våre medlemsbedrifter. OKEL er samlokalisert med NELFO Bergen og Omegn i Veiten 3.

OKEL Bergen og Omegn (Opplæringskontoret for Elektrofag i Bergen og Omegn) er en stiftelse med formål å legge til rette for teoriopplæring for medlemsbedriftenes lærlinger, samt bistå bedriftene i oppfølging av opplæringen.