Okel

Slik søker du læreplass

 • Registrer deg på vigo.no innen 1.mars.
 • Send søknad direkte til bedriftene du ønsker læreplass hos
 • Bruk nettverket ditt til å finne bedrift/læreplass (skolen, venner, naboer, foreldre osv)
 • Følg opp søknaden din, ring og hør om den er mottatt, kan du komme å ta en prat?
 • Vis deg fra din beste side
 • Forbered deg til intervjuet (vit hvor du skal og hvem du skal snakke med, skaff deg informasjon om bedriften på hjemmesiden)

Tenk også på:

 • Hvilke muligheter (bedrifter) finnes i ditt område?
 • Hvilke lærefag kan du søke læreplass i? Det er flere muligheter etter VG2 Elenergi og Ekom, sjekk gjerne Gnizt.no
 • Er du flyttbar?
 • Hvorfor skal bedriften tilby deg læreplass?
 • Hvilke gode egenskaper har du?

En av de mest effektive måtene å skaffe seg læreplass på er gjennom YFF (Yrkesfaglig fordypning) VG1 og VG2.

Bruk tiden i bedrift godt, vis deg fra din beste side. Ikke vær redd for å spørre bedriften om mulighetene for læreplass mens du er ute i YFF.

Her finner du lærebedrifter over hele landet

Her finner du våre lærebedrifter