Okel

Praksislogg

Lærlingen skal dokumentere egen praksis.

Det er et krav i læreplanen at lærlingene skal dokumentere egen praksis. På OKEL benytter vi Praksisloggen som er en del av det nettbaserte opplæringssystemet Elskolen. Det er en betingelse i lærekontrakten at lærlingen fører Praksisloggen gjennom hele læretiden.