Okel

HMS Kurs

I samarbeid med eksterne aktører arrangerer vi HMS-kurs for nye lærlinger. Alle våre lærlinger får følgende kurs:

  • FSE og Førstehjelp
  • Personløfter
  • Sikker bruk av arbeidsutstyr
  • Brukerkurs stillas og fallsikring
  • Varme arbeider