Okel

Hvorfor ta inn lærlinger

Rekruttering av fremtidige ansatte;

En lærling kan gjennom læretiden læres opp til å bli en god og faglig sterk medarbeider, som har fagkunnskap tilpasset
bedriftens virksomhet. Etter endt læretid kan lærlinger som har bevist sin kompetanse og kvalitet gjennom læretiden ansettes som fagarbeider. Som fagarbeider med læretid i bedriften, kjenner vedkommende bedriftens virksomhet og er produktiv fra første dag.

Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv, og etter hvert også lønnsom for bedriften. En produktiv lærling bidrar til at bedriftens inntekt øker.

Lærebedrifter vil normalt motta lærlingtilskudd for å ha lærling.
For bedrifter som er medlem i opplæringskontor vil tilskuddets størrelse avhenge av opplæringskontorets driftsresultat.

Bedriften er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid.

Sikre fremtidige fagarbeidere i bransjen;

Det å videreføre kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens fremtid. Virksomheten sitt omdømme styrkes ved å ta inn lærlinger, og bidrar også til å sikre bransjens konkurranseevne.

Sikre oppdatert fagkunnskap;

Lærlingordningen bidrar til at bedriften har kontinuerlig faglig fornyelse i virksomheten.