Okel

Bli lærebedrift

For å bli godkjent som lærebedrift må bedriften kunne gi opplæring i VG3-læreplanen for faget, enten alene eller i samarbeid med andre bedrifter.
Bedriften må også ha en ansatt som kan være faglig leder og ha ansvar for og tilsyn med opplæringen. Vedkommende må ha fagbrev eller annen kompetanse som er relevant i forhold til opplæringen i faget.

Søknad om godkjenning som lærebedrift må sendes til Vestland fylkeskommune; Slik blir du godkjend lærebedrift – Vestland fylkeskommune

Her finner du læreplanen i elektrikerfaget: https://www.udir.no/lk20/ele03-03

Her finner du læreplanen i telekommunikasjonsmontørfaget: https://www.udir.no/lk20/tel03-02