VG3 teoriundervisning på OKEL

OKEL tilbyr VG3 teoriundervisning til våre lærlinger.

Undervisningen gjennomføres vanligvis i løpet av det andre året i læretiden.

Skoleåret for elektrikerlærlingene starter i månedsskiftet mai/juni, og lærlingene møter til undervisning to dager annenhver uke (unntatt i juli) frem til eksamen i månedsskiftet mai/juni året etterpå.

Skoleåret for telekom-lærlingene starter i månedsskiftet august/september og lærlingene møter til undervisning en ettermiddag ca. hver uke frem til eksamen i månedsskiftet mai/juni året etterpå.

Undervisningen foregår som en kombinasjon av tavle-/presentasjonsundervisning og oppgaveløsing via det nettbaserte opplæringssystemet Eskolen (www.elskole.no).

I løpet av skoleåret gjennomfører elektrikerlærlingene kurs i sikkerhetsforskriften FSE. Det utstedes eget kursbevis for dette kurset. Det utstedes også kursbevis etter fullført undervisningsår på OKEL.

NB! Ikke ta ferie i OKEL-skoleåret! Hvis du går glipp av en samling må du ta igjen den tapte undervisningen på egenhånd, også oppgaver som skal innleveres!