Elektrikerfaget

Elektrikerfaget et et praktisk fag med mange fagområder. Det består i hovedsak av montasje, idriftsetting, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg, men mange elektrikere spesialiserer seg i større eller mindre grad innenfor enkelte fagområder.

Typiske arbeidsoppgaver for elektrikeren kan være:

  • Installasjon og vedlikehold av kabler, brytere, stikkontakter, lys- og varmeutstyr og annet elektrisk utstyr i alle typer bygg og andre installasjoner.
  • Installasjon og vedlikehold av automatiske styresystemer for lys- og varmeutstyr og motorer og prossessutstyr i industrianlegg, maritime anlegg og på olje- og gasssinstallasjoner.
  • Installasjon og vedlikehold av kommunikasjonssystemer for data- og teletjenester.
Typiske fagområder kan være:
Service:

Du disponerer en servicebil godt utstyrt med verktøy og materiell for service og vedlikehold av elektriske installasjoner. Du vil få oppdrag innenfor mange forskjellige elektirske anlegg. Det krever at du er selvstendig, allsidig og løsningsorientert, men det gir stor grad av frihet til å styre din egen arbeidsdag.

Anlegg:

Du jobber på samme anlegg hele eller deler av byggeperioden, hovedsaklig på nye installasjoner i bygg, industri, skip, ojle- og gassinstallasjoner, etc. Du må ha gode evner til å samarbeide med andre, og får ofte jobbe på fremtidsrettede teknisk avanserte installasjoner. Dersom anlegget er langt borte, jobber du gjerne på en rotasjonsordning, f.eks. 12/9 (12 dager på jobb og 9 dager hjemme).

Offshore:

Det er svært få som får læreplass på olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen, men som ferdig utdannet elektriker er mulighetene større. Arbeidsoppgavene kan bestå av service og vedlikehold eller installasjon av nye anlegg. Rotasjonsordningene er regnet som svært gode, typisk 2 uker på jobb og 3 uker hjemme. Lønnen er også god i forhold til jobb på land.

Skip:

Norge har mange skipsredere, og selv om mange sjøfolk i dag er av utenlandsk opprinnelse, har vi fremdeles behov for skipselektrikere og offiserer med norsk bakgrunn, både i innenriksfart (kystfart) og utenriksfart. Skipselektrikeren har spesiell kompetanse på skipstekniske elektriske installasjoner. Arbeidstiden kan følge ulike ordninger med korte eller lange perioder på jobb/hjemme, og lønnen kan være relativt god.

Elektrisitet er farlig hvis den blir brukt feil. Det stilles derfor store krav til at elektrofagfolk har kontinuerlig fokus på elsikkerhet. Alle elektrikere og -lærlinger skal bl.a. gjennomgå årlig oppdateringskurs i elsikkerhet (FSE). Se også bransjeorganisasjonen NELFOs side om elsikkerhet.

Fro mer informasjon om elektrikerfaget og utdanning innen elektrofag, se www.gnizt.no.