Okel

Opplæringskontoret
for Elektrofag

OKEL Bergen og Omegn er en stiftelse med formål å legge til rette for teoriopplæring for medlemsbedriftenes lærlinger, samt bistå bedriftene i oppfølging av opplæringen.

Vi administrerer for tiden ca. 380 lærekontrakter i samarbeid med våre medlemsbedrifter. OKEL er samlokalisert med NELFO Bergen og Omegn i Veiten 3.

OKEL er opplæringskontor for fagene Elektriker og Telekommunikasjonsmontør.

Er du på jakt etter læreplass? Her finner du tips om hva du bør tenke på

Ønsker du læreplass i elektrikerfaget eller i telekommunikasjonsmontørfaget?

Vurderer dere å ta inn lærlig? Her finner du mer informasjon om hva OKEL kan hjelpe med.

OKEL tilbyr teoriundervisning og oppfølging gjennom læretiden