Ansatte i OKEL

Onar Nilsen
Hovedlærer

Øyvind Bratland
Faglærer

Steffen Mjelde
Faglærer

Bente Mellingen
Faglærer

Jan Rørbakken
Faglærer

Johannes Isdal
Faglærer telekor (Innleid)
 

Morten Mjeldheim
Daglig leder

Jeanette Sveri
Administrasjonsmedarbeider

Ann Elin Hansen
Opplæringskonsulent